โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
ฝ่ายงานสนับสนุนการสอน
       
     
 
นางศิริพร เวชชพิพัฒน์
ครู คศ.3
นางอรุณี พิมขนิษฐ์
ครู คศ.2
นางสาวณิชลาฎา แสงจิตต์พันธ์
ครู คศ.1
 
ครูแนะแนว ครูคณิตศาสตร์ ครูแนะแนว  
       
   
นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งาน
ทะเบียน
นางสาววธิดา ศิริประสาท
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูบรรณารักษ