โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Website โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ : www.bkps.ac.th