ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565