ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565