แผนที่ตั้งสถานศึกษา/ แผนผังอาคาร
Create Picture Copyright @ by Suriyan
ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ถือกำเนิดในท้องถิ่น ตำบลบางแก้ว ประชาชน เล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของกุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่นได้ร่วม บริจาค
ที่ดินรวม 24 ไร่ 1 งาน 38ตารางวาพร้อมทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ
เพื่อจัดสร้างโรงเรียนใน ปี พ.ศ.2524 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนประจำตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524

Click ..ที่นี่

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 48 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ